Březen

02.03.2013 19:23

Poděkování

Moc děkujme za pomoc všem maminkám, babičkám, tatínkům na přípravě masopustní hostiny!!! Těšíme se na další setkání!

Akce

Prosíme , přineste dětem 3 vyfouklá vajíčka. Děkujeme!

12.3. 2013 - "Poslední bruslení aneb setkání se skřítkem jeskyňáčkem"

                        - sraz dětí v MŠ do 7,30 hod

15.3. 2013 - "Rozloučení se zimou - Moréna"

                        - minivýlet do Vratislavic nad Nisou - vláčkem

                        - sraz dětí v MŠ do 7,30 hodin

                       - s sebou: malou morénu( bábu zimu) do ruky, kterou pak budeme vhazovat do řeky

                       - rodiče, děkujeme za pomoc při výrobě:)

18.3. 2013 - "Návštěva knihovny" - 

                       - sraz dětí v MŠ do 7,30 hodin

19.3. - 20.3 2013 - " Velikonoční výstava v MŠ"

                                    - zveme vás na tradiční velikonoční výstavu, která se bude konat ve spojovací chodbě naší MŠ

                                    - zda by chtěl někdo přispět svými velikonočními nápady, budeme rády a předem děkujeme!

19.3 - 22.3. 2013 - "Velikonoční výstava na liberecké radnici - radniční sklípek"

                                      - Velikonočni výstava očima dětí

29.3.2013 - "Hledání velikonočního zajíčka"

 

 

Koutek pro rodiče a děti

Svatý týden, dny velikonoční a jejich význam

 • Květná neděle – poslední (tedy šestá) postní neděle (půst začíná Popeleční středou a trvá 40 dní). Dle Bible přijel Ježíš se svými učedníky do Jeruzaléma, aby oslavil Pesach (odchod Izraelitů z Egypta). Název neděle je odvozen od květů (mají připomínat palmové větve, jimiž lidé vítali Ježíše), kterými se zdobí kostely.
 • Modré (žluté) pondělí – představuje poslední masopustní pondělí
 • Šedivé úterý – uklízelo se obydlí, vymetaly se všechny nečistoty
 • Škaredá středa (Sazometná středa) – Bible uvádí, že Jidáš právě v tento den zradil Ježíše Krista. Podle tradice se mají vymetat komíny. A také se říká, že budete-li se mračit, pak se budete mračit každou středu po celý rok.
 • Zelený čtvrtek – dle Bible se v tento den konala v Getsemanské zahradě poslední večeře Ježíše Krista. Byl při ní zatčen. Na Zelený čtvrtek se také naposledy před Velikonocemi rozezní zvony (říká se, že odlétají do Říma. Znovu zazní až na Bílou sobotu při zpěvu Gloria). Jejich zvuk je nahrazen řehtačkami a klapačkami. Název tohoto dne je odvozen od skutečnosti, že se nosilo zelené mešní roucho.
 • Mezi zvyky patří například brzké vstávání a omytí rosou (zabrání se nemocem), má se sníst něco zeleného (člověk bude rok zdravý) a další. Také se pekly jidáše (pečivo z kynutého těsta), které se namazaly medem.
 • Velký pátek – v Bibli je napsáno, že Ježíš byl souzen, odsouzen a ukřižován. Křesťané mají držet přísný půst.
 • Říká se, že na velký pátek se otevírá země a vydává poklady. Otvírá se dokonce i hora Blaník a prý je možné spatřit blanické rytíře. Dle tradice se nemá prát prádlo či pracovat na poli a v sadu. Také se nemá nic půjčovat, prodávat a darovat.
 • Bílá sobota – končí půst, který trval 40 dní. Uklízí se, pečou mazance a velikonoční beránci, zdobí se vajíčka a pletou pomlázky.
 • Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) –podle Bible vstal Ježíš Kristus z mrtvých. Pro křesťany se jedná o nejvýznamnější svátek roku. V kostele se světí jídlo, které se pak podává u slavnostní tabule.
 • Velikonoční pondělí – tento den je spojen s koledováním, poléváním vodou a velikonočním zajíčkem

 

—————

Zpět