Ekocentrum Střevlík

09.05.2018 13:02

V úterý 22. 5. 2018 jedeme do ekologické stanice „Střevlík“

do  Hejnic na  program „Hudbou a tancem“ spojený s celodenním výletem. Děti přiveďte do MŠ do  7,30 hodin. Dejte dětem na sebe vhodné oblečení a obuv, do batůžku 2 svačiny (rohlík,chléb nebo houska, ovoce, zelenina - jen sušenka k svačině nestačí a jogurt je na výlet nevhodný!!), pití, sladkost a pláštěnku. Prosíme o pečlivou přípravu batůžku, ve školce není prostor na kontrolu batůžků všech dětí. Oběd v MŠ zrušen a zajištěn v restauraci. Děti si vyzvedněte v 16,30 hodin před hlavním vlakovým libereckým nádražím.

—————

Zpět