Informace pro rodiče

09.01.2018 14:02

Proč je důležité umět zavazovat tkaničky od bot?

 

 

 

Schopnost umět si zavázat tkaničky je považována za samozřejmost u dětí, které jdou do školy. Ještě před pár lety to bylo samozřejmé u dětí 5-letých a prvňáček, který si sám nezavázal tkaničky, byl výjimkou. Dnes je tomu bohužel naopak. Výjimkou je 6-leté dítě, které si zvládne tkaničky bez pomoci zavázat samo.

 

Proč je vlastně tato dovednost tak důležitá? Mnozí rodiče argumentují, že v době existence suchých zipů, je to dovednost překonaná a nadbytečná. Zavazování tkaniček je velice cenné a jednoduché cvičení, které u dítěte rozvíjí přirozenou cestou hned několik důležitých oblastí.

 

 • Jemná motorika ( motorika prstů a dlaně, ohebnost posledních článků prstů )

 • Prostorová orientace ( pravo-levá, nad, pod, uvnitř, ven ...)

 • Koordinace pohybů

 • Vizuomotorika ( souhra mezi okem a rukou )

 • Sluchová pozornost ( dítě zvládne vyslechnout a následně pracovat se sluchovou instrukcí )

 • Zraková pozornost ( dítě zvládne zrakově postřehnout všechny detaily)

 • Sluchová paměť ( dítě udrží v okamžité sluchové paměti slovní instrukci, zapamatuje si pracovní postup )

 • Zraková paměť ( dítě je schopné si zapamatovat, jak má vypadat uzel na tkaničkách )

 • Přepínání pozornosti ( dítě je schopné sledovat zároveň sluchovou instrukci, dívat se na své tkaničky a zavazovat je )

 • Pracovní návyky ( dítě zvládá dokončení úkolu, má snahu o zlepšení výsledku )

 • Volní vlastnosti ( vytrvalost )

 

Všechny výše uvedené oblasti jsou důležité pro harmonický rozvoj budoucího školáka.

 

Zvláště úroveň jemné motoriky se přímo odráží nejen ve způsobu úchytu psacího náčiní, ale zejména ovlivňuje schopnost vést psací náčiní při psaní či kreslení. Nejen pro zvládnutí tvarů jednotlivých písmen či číslic je nezbytné, aby ruka dítěte byla schopna provádět lehce jemné a přesné pohyby.

 

Pokud není hrubá a jemná motorika na odpovídající úrovni, dítě drží psací náčiní nesprávně. Takový předškolák má ruku ( zápěstí, prsty ) v křeči a pohyb při psaní nevychází z konečků prstů, jak by mělo, ale mnohdy ještě ze zápěstí,lokte či dokonce ramene. Vázne posun ruky po podložce nebo se často ruka podložky vůbec nedotýká. Děti s nerozvinutou grafomotorikou nejeví ani zájem o kreslení, stagnuje jeho vývoj kresby a tím se kruh uzavírá.

 

 

Autor: Mgr. Alena Vlková, speciální pedagog

 

—————

Zpět