Organizace dne

Provoz mateřské školky je od 6:30 - 16:30 hodin od pondělí do pátku.
Rodiče přivádějí děti nejpozději v 8 hodin, po obědě je vyzvedávají do 13 hodin a odpoledne pak mezi 14:30 - 16:30 h.
Dle dohody s p.učitelkou je ve třídě možný individuální příchod i odchod.

Povinné předškolní vzdělávání - minimální rozsah stanovený zákonem od 8 do 12 hodin každý den kromě školních prázdnin. Dítě přichází do MŠ nejpozději v 7:55 (ale může i dříve) a odchází nejdříve ve 12 hodin, ale může i později.

6:30 - 8:30

 • scházení dětí
 • ranní hry
 • didaktické cílené skupinové a individuální činnosti
 • jazykové chvilky
 • smyslové hry
 • pohybové relaxační aktivity


8:30 - 9:00

 • hygiena
 • svačina


9:00 - 9:30

 • didakticky cílené činnosti řízené ( mladší děti )
 • didakticky cílené činnosti řízené ( starší děti )


10:00 - 11:45

 • pobyt venku


11:30 - 12:00

 • oběd, hygiena ( mladší děti )


12:00 - 12:30

 • oběd, hygiena ( starší děti )


12:00 - 14:15

 • odpočinek, spánek, hygiena ( nespavý program ) - mladší děti

12:30 - 14:00

 • odpočinek dle potřeb dětí, náhradní nespavé aktivity, doplňková činnost, starší děti


14:15 - 15:00

 • hygiena, svačina - mladší děti

14:00 - 14:30

 • hygiena, svačina - starší děti


14:30 - 16:30

 • odpolední zájmové činnosti dětí, spontánní aktivita dětí, didakticky cílené činnosti, pohybové aktivity
 • v letním období pohyb venku na zahradě


Stanoveným režimem je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je flexibilní, umožňuje v průběhu dne přizpůsobit se aktuální situaci, reaguje na neplánované situace.
Poměr řízených a spontánních situací je vyrovnaný.
Pobyt venku dopoledne i odpoledne se řídí dle příznivosti počasí.