Stravné a školnéSeznam alergenů

publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU

 1. OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich) - P-pšeničný lepek, Ž-žitný l., J-ječný l., O-ovesný l.

 2. Korýši a výrobky z nich

 3. Vejce a výrobky z nich

 4. Ryby a výrobky z nich

 5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich

 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich

 7. Mléko a výrobky z něj

 8. Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů)

 9. Celer a výrobky z něj

 10. Hořčice a výrobky z ní

 11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

 12. Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2

 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

 14.      Měkkýši a výrobky z nich

 

!!! Alergen č.1 - "lepek" - druh lepku - P-pšeničný, Ž-žitný, J-ječný, O-ovesný

!!! Alergen č.8 - "skořápkové plody" - druh: mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie

 

Vedoucí provozní jednotky: Mgr. Romana Pavlů

Tel.: 485 132 182

Úřední hodiny VPJ:

Pondělí – 8.00 – 15.30

Středa – 8.00 – 15.30

 

Placení stravného a školného od 1.9.2017

celoden                                  36,--/den          měsíční záloha         720,--/3 – 6 let/

odkladové děti celoden         40,--/den           měsíční záloha         800,--/děti, které dovrší v období 9/17 - 8/18  7 let/

- pro placení záloh se paušálně počítá každý měsíc 20 kalendářních dnů

 

školné                           480,--  od 1.9.2017 /neplatí předškolní děti v posledním roce před nástupem do ZŠ ani odkladové děti, ostatní ano/

 

- celková výše zálohy tedy činí:

  děti se školným - 1200,-- / měsíc

  předškolní děti bez školného - 720,-- / měsíc

  odkladové děti bez školného - 800,-- / měsíc

- lísteček s předpisem platby obdrží každé dítě první zářijový týden (částka, splatnost, variabilní symbol, ...)

- celoroční vyúčtování za uplynulý školní rok probíhá vždy na začátku září

 

 

Provozní řád školní jídelny při MŠ „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace

 

Název zařízení:    Mateřská škola „Kamarád“, Liberec,

                               Dělnická 831/7,

                               příspěvková organizace

                               460 06  Liberec 6

                               Tel: 485 132 182     IČO: 72742585

 

Zřizovatel:            Statutární město Liberec

                               Nám. Dr. E. Beneše 1

                               460 59  Liberec 1

                               IČO: 262978

 

Stravování dětí se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování a ve znění pozdějších předpisů.

 

Kapacita:                130 dětí

Vedoucí provozní jednotky: Mgr. Romana Pavlů

Pracovnice ŠJ:      Markéta Heckenbergerová – kuchařka

                               Miloslava Strackeová – kuchařka

                               Eliška Kesnerová – pomocná kuchařka

                          

Příprava stravy:     vlastní

 

Provozní doba:      6.00 – 15.30

6.oo – 8.oo: příprava svačiny a hrubá příprava na vaření oběda

8.3o: výdej svačiny

Systém podávání svačin: 1.,2.a 5. odd. – s obsluhou, 3. a 4. odd. – samoobslužný

8.3o - 9.oo: mytí nádobí po svačině na jednotl.odd. i v hlavní kuchyni

9.oo – 11.oo: příprava oběda, průběžné umývání nádobí a úklid

10.3o – 11.oo: polední přestávka – kuchařky

11.oo – 11.3o: polední přestávka – VPJ

11.3o – 12.3o: výdej oběda

12.3o – 13.oo: mytí nádobí na jednotl.odděleních a v hlavní kuchyni

13.oo – 14.oo: příprava odpolední svačiny a úklid kuchyně

14.oo – 15.3o: výdej odpolední svačiny a mytí nádobí na jednotl. odděleních, úklid hlavní kuchyně před odchodem

 

Způsob stravování:  celodenní – přesnídávka + oběd + odpolední svačina

                                  oběd – pouze dospělí strávníci

 

Pitný režim:          

Je zajištěn celodenně – různé druhy čajů, ovocné, se sirupem, vitaminové nápoje, džusy, pitná voda ochucená pouze čerstvě vymačkanou šťávou z citronů, limetek či  pomerančů,

na jednotlivých třídách se děti obsluhují samy (menší děti s pomocí učitelky MŠ). Nápoje se připravují tak, aby děti měly nápoj k dispozici od příchodu do MŠ až do odchodu z MŠ

(pitný režim zajištěn i při pobytu na školní zahradě), stálé doplňování nápojů.

 

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v jednotlivých šatnách dětí a zveřejněn na webových stránkách MŠ.

 

Odhlašování dětí:    do 8 hodin ráno téhož dne, nebo po domluvě s rodiči

Způsob úhrady stravného:      trvalým příkazem z účtu

                                                   ve výjimečných případech v hotovosti

Termín placení:                        do 15. dne v měsíci

Vyúčtování stravného:   1x za rok – v září – vždy za školní rok (září – srpen)

                                          přeplatky stravného se vrací na účet, popřípadě v hotovosti

Při nezaplacení stravného a školného v termínu následuje písemná a telefonická urgence (dopis rodičům – předání prostřednictvím učitelky MŠ). Při opětovném upozornění a neplacení rodičů je dán návrh na vyloučení dítěte z MŠ.

 

Finanční limit stravného:       viz příloha provozního řádu

 

PŘÍLOHA č.1

Finanční limity na stravné pro jednotlivé kategorie

 

Stravné

 

 

3-6 let

Přesnídávka

 8,--

 

Oběd

 21,--

 

Svačina

 7,--

 

Celkem

36,--

 

 

 

7-10 let

Přesnídávka

9,--

 

Oběd

24,--

 

Svačina

7,--

 

Celkem

40,--

 

Liberec, 1.9.2017

VPJ: Mgr. Romana Pavlů

Ředitelka MŠ: Mgr. Marie Vrkoslavová