Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Aktuality MŠ Kamarád

1. fáze otvírání škol

Vážení rodiče,

otvírání mateřských škol je zařazeno do první fáze otvírání škol od 12. 4. 2021. V této fázi se počítá s prezenční účastí na vzdělávání v mateřské škole s předškoláky s povinným předškolním vzděláváním (děti narozené do 31. 8. 2015). Odpovědi na některé otázky najdete  na tomto odkazu https://www.msmt.cz/faq-k-prvni-fazi-navratu-do-skol 

Kromě předškoláků se budou moci v MŠ vzdělávat i děti mladší, v případě, že jejich zákonný zástupce pracuje v IZS - v níže uvedených profesích. Prosím rodiče pracující ve vybraných profesích, aby mě neprodleně kontaktovali na telefonním čísle 731411513 a zajistili tak vzdělávání svého dítěte v 1. fázi otvírání škol. Příslušnost k vybraným profesím bude nutné doložit potvrzením zaměstnavatele.

Sledujte prosím náš web, konkrétní informace k provozu vám sdělím co nejdříve po obdržení závazných infomací z MŠMT.

Děkuji za spolupráci. Mgr. Marie Vrkoslavová

 

Výjimky pro děti IZS - vybrané profese - zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotnických služeb, pedagogičtí pracovníci zajišťující prezenční vzdělávání ve školách a školských zařízeních, pedagogové ústavní péče a ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a orgánů ochrany veřejného zdraví, vybraní zaměstnanci v sociálních službách, zaměstnanci Úřadu práce ČR, zaměstnanci ČSSZ a OSSZ a zaměstnanci Finanční správy ČR.