Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Aktuality MŠ Kamarád

Zvláštní zápis info

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání:

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2022/2023 v termínu zvláštního zápisu dle zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 67/2022 Sb. Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Kritéria zápisu:

  1. Vízum pro cizince s dočasnou ochranou k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu na území ČR přidělené po 24.2.2022 a doložené uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu
  2. Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu zvolené mateřské školy, kdy pro všechny mateřské školy zřizované Statutárním městem Liberec je stanoven jediný školský obvod.
  3. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky narozené do 31.8.2017 nebo dítě s odkladem povinné školní docházky narozené do 31.8.2016 a dříve.

Správní řízení probíhá standartním způsobem, je nutné doložit:
1. k nahlédnutí originál (nikoli kopii) dokladu totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce, včetně víza sdočasnou ochranou (po 24. 2. 2022)
2. prokazatelné doložení místa pobytu dítěte
3. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (ke stažení na webu školy)
4. potvrzení českého praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování,
imunitě či kontraindikaci (ke stažení na webu školy)

Žádosti budou řádně zaevidovány

-  9. 6. 2022 - 10:00 -12:00
-  Pokud to bude umožňovat kapacita školy, bude přijat počet dětí do doplnění volných míst ve škole
- Jestliže  z kapacitních důvodů nebude možné přijmout děti z Ukrajiny, ředitelka
  informuje zřizovatele.

Mgr. Marie Vrkoslavová, ředitelka školy

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.