Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Aktuality MŠ Kamarád

Změna telefonních čísel!

Vážení rodiče, pořídili jsme do každé třídy mobilní telefony pro zkvalitnění  komunikačních prostředků a ke zvýšení vašeho komfortu při omlouvání dětí. Telefonní čísla jednotlivých tříd najdete v záložce Kontakty a v sekcích jednotlivých tříd. Děti prosím omlouvejte telefonicky nejdéle do osmi hodin.

Stávající pevné linky zůstanou v provozu pro spojení s paní hospodářkou a ředitelkou.