Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Aktuality MŠ Kamarád

Nový školní rok začíná

Vážení rodiče a milé děti,

v pondělí 2. 9. přivítáme všechny  známé kamarády i naše nové kamarády, kteří přijdou do školky poprvé. Přejeme všem krásný začátek září a příjemné vykročení do nového školního roku. Rodiče nově přijatých dětí, nezapomeňte přinést vyplněné formuláře. Děkujeme.

Těšíme se na vás!!! 

Kolektiv MŠ Kamarád