Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Aktuality MŠ Kamarád

Provoz od 16. 3. 2020

Vážení rodiče,

provoz MŠ není přerušen. Na základě zasedání krirového štábu LK se zavádějí tato opatření:

1) Předškolního vzdělávání se budou účastnit pouze děti, jejichž rodiče podepíší čestné prohlášení, že v posledních 14 dnech dítě ani rodiče nevycestovali do krizových oblastí, kterými jsou:  Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie, případně další dle aktuální situace

2) Důrazně doporučuji, aby se předškolního vzdělávání v době, kdy je vyhlášen nouzový stav, účastnily pouze děti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni a nemají možnost zajistit jiný způsob péče o děti. Rodiče pobírající aktivně rodičovský příspěvek (na MD) si ponechají děti doma. Rodiče pečující o dítě školou povinné si ponechají doma i mladšího sourozence.

3) Učitelky budou provádět ve školce při ranním přejímání dětí tzv. zdravotní filtr, který opravňuje ředitelku školy nepřijmout v daný den do školky dítě, které vykazuje zjevné znaky jakéhokoli onemocnění vč. zvýšené teploty, rýmy či kašle. Do MŠ budou chodit pouze děti zcela zdravé!!

4) Důrazně žádáme rodiče dětí, kteří se vrátili ze zahraničí z rizikových oblastí, aby dodržovali státem vydaná nařízení a stanovenou karanténu.

Cílem uvedených opatření je ochrana zdraví všech dětí a personálu mateřské školy. Pokud nastane situace, že onemocní některý ze zaměstnanců školy, bude škola uzavřena.
Mimořádná opatření jsou účinná ode dne 16. 3. 2020 do odvolání po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR. S vývojem situace může dojít k dalším omezovacím opatřením.

Velice děkuji za pochopení a vaši vstřícnost.

Datum: 13. 3. 2020,                                  Mgr. Marie Vrkoslavová, ředitelka školy