Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Aktuality MŠ Kamarád

Zápis do ZŠ - změna

Pro rodiče budoucích prvňáčků.

Podat žádost o přijetí dítěte k povinnému základnímu vzdělávání jsou povinni zákonní zástupci (rodiče) všech dětí, které měly v tomto školním roce odklad školní docházky, dále dětí narozených do 31.8. 2014. Případně požádat o odklad školní docházky.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápis v Liberci se uskuteční jednotně v termínu 23. dubna 2020. Situace vyžaduje organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole. Proběhne tedy pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční. Dítěti je určena spádová škola podle adresy trvalého pobytu. V Liberci proběhne zápis elektronicky. Již 2 roky v našem městě funguje zápisový portálhttps://zapisyzs.liberec.cz/, kde naleznete vše potřebné včetně seznamu škol, průběhu přijímacího řízení a další důležité informace. Pro podávání elektronických žádostí bude portál zpřístupněn 6. dubna 2020. Termín uzávěrky je 22.4. 2020, přičemž na pořadí podávání žádostí nezáleží.

Více informací na internetové adrese: https://zapisyzs.liberec.cz/jak-zapis-probiha

nebo na stránkách ZŠ Dobiášova:

http://dobiasova.cz/images/PDF/2019_2020/20200325_prijmaci_rizeni.pdf 

nově na https://dobiasova.cz/clanek/84-aktuality/skolni-aktuality-a-uspechy/skolni-aktuality/75-dulezite-informace-k-zapisu-do-1-trid