Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Aktuality MŠ Kamarád

Zápis do mateřské školy

Informace k 1. fázi zápisu nových dětí do MŠ

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

27. 4. 2020 – 10. 5. 2020

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat níže uvedenými způsoby v období vydávání žádostí, tj. ve výše uvedeném období.

  1. Elektronické vydání žádosti

Na internetové adrese: https://zapisyms.liberec.cz/
Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat zvolenou mateřskou školu, kontaktovat telefonicky a domluvit si termín:

  1. Vyzvednutí v mateřské škole
    V případě jakýchkoliv obtíží při práci v systému je na 4. 05. a 5. 5. 2020 stanoven termín pro vydávání žádostí v naší mateřské škole, ale pouze po telefonické domluvě s ředitelkou školy na tel. č. 731 411 513. Nezapomeňte si s sebou vzít průkaz pojištěnce (dítěte).

Podrobné informace včetně kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 najdete v záložce Dokumenty - Směrnice pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021.