Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Aktuality MŠ Kamarád

Malé ohlédnutí

Milí rodiče, poslední měsíce jste museli přizpůsobit svůj čas a energii tomu, abyste se mohli doma věnovat práci, sobě a hlavně svým dětem. Víme od většiny z Vás, že tento stav vnímáte jako příležitost trávit čas se svými blízkými, poznávat své děti a zaměřit se na tzv. opravdové hodnoty…., jsme si vědomy, že v reálu to není vůbec jednoduché. Nouzový stav nám všem testuje naši odolnost.

Co se dělo v MŠ po dobu jejího uzavření? Uklízelo se, dezinfikovalo se, paní učitelky se sebevzdělávaly mj. formou odborných webinářů, šily roušky pro potřebné, připravovaly na webové stránky jednotlivých tříd inspirace a návody jak v domácích podmínkách vzdělávat či zabavit vaše děti. Připravovaly si pedagogické, diagnostické a metodické materiály a vytvářely nové pomůcky pro další práci s dětmi. Pracovaly v improvizované třídě na ZŠ Ještědská, jež byla zřízena pro předškolní děti rodičů zaměstnaných v profesích integrovaného záchranného systému.

Co bude v následujících dnech nejdůležitější pro práci nás učitelek? Vytvořit dětem příjemné prostředí přes všechna omezení, která nás v následujících dnech čekají. Dělat maximum pro zachování pozitivní nálady, zvýšené hygieny a bezpečí. Jsme připraveny plynule navázat a pokračovat ve vzdělávání vašich dětí.

Těšíme se na Vás všechny.

Kolektiv MŠ Kamarád