Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Aktuality MŠ Kamarád

Malé ohlédnutí

Milí rodiče, poslední měsíce jste museli přizpůsobit svůj čas a energii tomu, abyste se mohli doma věnovat práci, sobě a hlavně svým dětem. Víme od většiny z Vás, že tento stav vnímáte jako příležitost trávit čas se svými blízkými, poznávat své děti a zaměřit se na tzv. opravdové hodnoty…., jsme si vědomy, že v reálu to není vůbec jednoduché. Nouzový stav nám všem testuje naši odolnost.

Co se dělo v MŠ po dobu jejího uzavření? Uklízelo se, dezinfikovalo se, paní učitelky se sebevzdělávaly mj. formou odborných webinářů, šily roušky pro potřebné, připravovaly na webové stránky jednotlivých tříd inspirace a návody jak v domácích podmínkách vzdělávat či zabavit vaše děti. Připravovaly si pedagogické, diagnostické a metodické materiály a vytvářely nové pomůcky pro další práci s dětmi. Pracovaly v improvizované třídě na ZŠ Ještědská, jež byla zřízena pro předškolní děti rodičů zaměstnaných v profesích integrovaného záchranného systému.

Co bude v následujících dnech nejdůležitější pro práci nás učitelek? Vytvořit dětem příjemné prostředí přes všechna omezení, která nás v následujících dnech čekají. Dělat maximum pro zachování pozitivní nálady, zvýšené hygieny a bezpečí. Jsme připraveny plynule navázat a pokračovat ve vzdělávání vašich dětí.

Těšíme se na Vás všechny.

Kolektiv MŠ Kamarád

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.