Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Aktuality MŠ Kamarád

Ošetřovné aktuálně 28. 5.

Nárok na ošetřovné ve výší 80 procent bude mít každý zaměstnaný rodič, který se rozhodne dítě do školy či školky neposlat, a to až do konce června.

Na výkazu péče, který získáte na webových stránkách ČSSZ (www.cssz.cz), vyznačíte důvody, proč dítě zůstává doma. Výkaz péče je ke stažení zde. Výkaz odevzdáte zaměstnavateli na přelomu května a června.

Důvody pro pobírání ošetřovného: ohrožení zdraví dítěte, ohrožení zdraví jiných osob,které žijí sdítětem v domácnosti, výrazné omezení kapacity výchovného zařízení, nastavení omezujících režimových opatření ve výchovném zařízení, výrazné omezení provozní doby výchovného zařízení, jiný závažný důvod.

Potřebuji potvrzení od lékaře? Ne, důvody dokládají rodiče.

Zdroj: Tisková zpráva MPSV