Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Aktuality MŠ Kamarád

Aktuální info

Vážení rodiče, pokud nastupujete do školky poprvé po coronakrizi, nezapomeňte si přečíst článek "Obnovení provozu" v aktualitách a příslušnou směrnici v sekci Dokumenty. Obojí je stále platné. Vytiskněte si, prosím "Čestné prohlášení" ve výše uvedeném článku a přineste jej do školky již vyplněné a podepsané. Děkuji. Mgr. Marie Vrkoslavová, ředitelka školy