Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Aktuality MŠ Kamarád

Nařízení MZdr od 10. 9. 2020

Vážení rodiče, dle nařízení ministerstva zdravotnictví z 9. 9. je povinnost užití roušky ve všech vnitřních prostorách od 10.9. 2020. Prosíme, od čtvrtka 10. 9. 2020 použijte při vstupu do budovy Mateřské školy "Kamarád" roušku nebo jinou ochranu dýchacích cest a prosíme, dodržujte pravidlo 3 R ruce – rouška – rozestupy.

Děkujeme za Vaši spolupráci.