Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Aktuality MŠ Kamarád

Listopad v nouzovém stavu

Vážení rodiče,

i v době prodloužení nouzového stavu zůstávají mateřské školy otevřené. Vzhledem k ochraně zdraví dětí i personálu žádám rodiče, kteří potřebují umístit dítě ve školce, aby vyhodnotili zdravotní stav svého dítěte a do školky přivedli pouze dítě zdravé, bez známek infekčního onemocnění. 

Děkuji, že nám tak pomůžete chránit děti i personál školy před nákazou.

Mgr. Marie Vrkoslavová