Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Aktuality MŠ Kamarád

Prosinec v nouzovém stavu

Vážení rodiče, milé děti,

vzhledem k pokračujícímu nouzovému stavu se bohužel nemohou konat naše tradiční adventní akce, jako jsou vánoční trhy, vánoční zpívání v domě seniorů, odpolední dílničky ani společné rozsvícení vánočního stromu. Můžete se ale těšit na každodenní předvánoční atmosféru dokreslenou rozsvícením našeho vánočního stromu.

Přejeme vám všem klidný advent a hlavně pevné zdraví. Kolektiv MŠ Kamarád