Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Aktuality MŠ Kamarád

Vítejte v novém roce 2021

Vážení rodiče a milé děti,

přejeme vám klidný start do nového roku, ať je pro vás šťastný. Ať vám přinese více radostí než starostí a hlavně všem pevné zdraví. Těšíme se na spolupráci s vámi. Za všechny zaměstnance školy Marie Vrkoslavová