Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Aktuality MŠ Kamarád

Školkovné 2020

Vážení rodiče,

potvrzení o zaplacení školného za účelem slevy na dani na rok 2020 budete mít připravené k vyzvednutí ve své třídě nejpozději do12. 2. 2021. Sleva na dani se poskytuje pouze za zaplacené školné. Mgr. Marie Vrkoslavová