Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Aktuality MŠ Kamarád

Uzavření MŠ od 1. 3. 2021

Vážení rodiče,

děkuji Vám za dosavadní zodpovědný přístup k preventivím opatřením. Díky společnému úsilí Vás i všech zaměstnanců mateřské školy jsme se doposud vyhýbali karanténě a nemuseli jseme zavřít žádnou třídu. 

V návaznosti na dnešní nařízení vlády https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM Vám oznamuji, že od pondělí 1. 3. 2021 bude naše mateřská škola  včetně školní jídelny uzavřena do 21. 3. 2021. Pro rodiče, kteří budou chtít uplatnit nárok na ošetřovné, zveřejním v dohledné době odkaz na Žádost o ošetřovné v době uzavření školy.  Sledujte prosím i nadále naše webové stránky, kde budou paní učitelky připravovat   materiály k povinnému distančnímu vzdělávání "předškolákú"  i nepovinnému distančnímu vzdělávání mladších dětí. V době uzavření mateřské školy bude probíhat dezinfekce prostor školy a malířské a úklidové práce apod. Pro děti rodičů zaměstnaných v IZS bude péče o děti zajištěna v ZŠ a MŠ Barvířská Liberec a MŠ Motýlek, Liberec Broumovská.

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci i v této složite situaci. Mgr. M. Vrkoslavová

26. 2. 2021