Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Aktuality MŠ Kamarád

2. prodloužení uzavření škol

Vážení rodiče, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení do11. dubna (prodlužuje se tak dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu).

Děkuji vám za spolupráci a přeji všem hlavně pevné zdraví.            Mgr. Marie Vrkoslavová