Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Vážení rodiče,

od čtvrtka 14. 6. 2018 nám začne dovážet jídlo externí firma,

proto Vás prosíme o důsledné omlouvání dětí nejpozději den předem do 12,00 hodin. Pokud se bude Vaše dítě vracet do školky po nemoci, prosím informujte nás také s předstihem.

Děkujeme.

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás informovat, že od června 2018 do září 2018 bude na naší MŠ probíhat rekonstrukce kuchyně.

Dokud to situace umožní, budeme stravu nadále zajišťovat samy (odhad je cca půlka června), poté bude strava zajišťována externím dodavatelem.

Pro Vaše děti se tím nic nemění, organizace stravování i jeho cena zůstává stejná.

Nicméně Vás chceme moc poprosit o důslednost při odhlašování obědů.

Vždy 1 den předem musíme nahlásit počty strávníků dodavateli, prosíme tedy o totéž i Vás

– min.1 DEN PŘEDEM do 12.00 hodin nahlásit, zda dítě bude či nebude v MŠ.

Obědy budou dodávány přesně na počet přihlášených strávníků a nelze tak nic na poslední chvíli dohlásit, odhlásit, dovařit, atd.

Tento požadavek se týká jak měsíce června a září, tak i prázdnin, tedy července a srpna.

(podrobné informace k prázdninám najdete na nástěnce ve třídách i na webu školky)

Děkujeme velmi za pochopení a spolupráci.

Věříme, že se brzy dočkáme moderních kuchyňských prostor, kde budeme i nadále připravovat jídlo pro Vaše ratolesti.

Krásné léto i prázdniny.

Vážení rodiče, zveme Vás na seminář, který se bude konat v úterý 22. 5. 2018 od 16 hod. ve třídě Berušek. Předpokládaná doba trvání cca 2 hodiny. Dostavte se prosím bez dětí, v nezbytném případě zajistíme hlídání Vašeho dítěte ve školce – nutné nahlásit předem třídní učitelce (do pátku 18. 5.).

Program:

1. Zahájení

2. Rozvoj grafomotoriky jako nedílná součást přípravy pro vstup do ZŠ - lektorka PhDr. Jana Johnová Ph.D. – seminář pro rodiče v rámci projektu „Hrajeme si, povídáme, společně svět poznáváme“

- Hrubá a jemná motorika
- Hygienické návyky při psaní
- Pomůcky pro rozvoj grafomotoriky
- Jak dítěti pomoci, abychom mu ulehčili novou roli školáka
- Diskuse

3. Propedeutika angličtiny v MŠ (pro děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013)

Těšíme se na Vaši účast.

Vážení rodiče, v úterý 22. 5. byla schválena rekonstrukce kuchyně. MŠ bude o prázdnínách uzavřena v době od 16. 7. do 24. 8. 2018.

Děkujeme za pochopení. Přejeme Vám krásnou dovolenou.