Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Pampelišky aktuality

Školní rok je za námi!!!

Bohužel poznamenán karanténou, jenž uzavřela naší MŠ skoro na dva měsíce, následně upravila chod MŠ a přinesla s sebou určité změny. I rozloučení se školním rokem proběhlo v jiných rozměrech než jsme zvyklí. Ale oslava byla, byť bez přítomnosti Vás rodičů. Rozloučili jsme se se staršími Pampeliškami a tento vyjímečný den jsme si maximálně užili.

Rádi bychom poděkovali Vám rodičům za celoroční spolupráci (rodičům i prarodičům Aničky a Tomáška, Jardovi a Radimovi za pomoc při zvelebování naší zahrady).

Přejeme Vám všem krásné léto, buďte zdraví, k sobě navzájem tolerantní a těšíme se na shledání v novém školním roce:)!!!

A na závěr jedno malé překvapení:) : https://youtu.be/oNUfaBkVJ5I

 Vaše paní učitelky Marcelka, Ája a p. Evička

 

K  R  Á  S  N  É     L  É  T  O  !!!