Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Provozní řád jídelny

Provozní řád školní jídelny při MŠ „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace

 

Název zařízení: Mateřská škola „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace
Sídlo: Dělnická 831/7, 460 06  Liberec 6

Tel: 485 132 182

IČO: 72742585

 

Zřizovatel: Statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1
IČO: 262978

 

Stravování dětí se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování a ve znění pozdějších předpisů.

Kapacita: 130 dětí

Vedoucí provozní jednotky: Eliška Kesnerová

 

Pracovnice ŠJ:
Milana Procházková – kuchařka
Galyna Muzyka – kuchařka

 

Příprava stravy: vlastní

 

Provozní doba: 6.00 – 15.30

 

6.oo – 8.oo: příprava svačiny a hrubá příprava na vaření oběda
8.3o: výdej svačiny
Systém podávání svačin: 1.,2.a 5. odd. – s obsluhou, 3. a 4. odd. – samoobslužný
8.3o - 9.oo: mytí nádobí po svačině na jednotl.odd. i v hlavní kuchyni
9.oo – 11.oo: příprava oběda, průběžné umývání nádobí a úklid
10.3o – 11.oo: polední přestávka – kuchařky
11.oo – 11.3o: polední přestávka – VPJ
11.3o – 12.3o: výdej oběda
12.3o – 13.oo: mytí nádobí na jednotl.odděleních a v hlavní kuchyni
13.oo – 14.oo: příprava odpolední svačiny a úklid kuchyně
14.oo – 15.3o: výdej odpolední svačiny a mytí nádobí na jednotl. odděleních, úklid hlavní kuchyně před odchodem

 

Způsob stravování: celodenní – přesnídávka + oběd + odpolední svačina, oběd – pouze dospělí strávníci

 

Pitný režim:

Je zajištěn celodenně – různé druhy čajů, ovocné, se sirupem, vitaminové nápoje, džusy, pitná voda ochucená pouze čerstvě vymačkanou šťávou z citronů, limetek či pomerančů, na jednotlivých třídách se děti obsluhují samy (menší děti s pomocí učitelky MŠ). Nápoje se připravují tak, aby děti měly nápoj k dispozici od příchodu do MŠ až do odchodu z MŠ (pitný režim zajištěn i při pobytu na školní zahradě), stálé doplňování nápojů.

 

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v jednotlivých šatnách dětí a zveřejněn na webových stránkách MŠ.

 

Odhlašování dětí: do 8 hodin ráno téhož dne, nebo po domluvě s rodiči

 

Způsob úhrady stravného: trvalým příkazem z účtu, ve výjimečných případech v hotovosti

 

Termín placení: do 15. dne v měsíci

 

Vyúčtování stravného: 1x za rok – v září – vždy za školní rok (září – srpen), přeplatky stravného se vrací na účet, popřípadě v hotovosti

 

Při nezaplacení stravného a školného v termínu následuje písemná a telefonická urgence (dopis rodičům – předání prostřednictvím učitelky MŠ). Při opětovném upozornění a neplacení rodičů je dán návrh na vyloučení dítěte z MŠ.

 

Finanční limit stravného: viz příloha provozního řádu