Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Provozní řád jídelny

Provozní řád školní jídelny při MŠ „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace

 

Název zařízení: Mateřská škola „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace
Sídlo: Dělnická 831/7, 460 06  Liberec 6

Tel: 485 132 182

IČO: 72742585

 

Zřizovatel: Statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1
IČO: 262978

 

Stravování dětí se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování a ve znění pozdějších předpisů.

Kapacita: 130 dětí

Vedoucí provozní jednotky: Zuzana Voltrová

 

Pracovnice ŠJ:
Milana Procházková – kuchařka
Galyna Muzyka – kuchařka

 

Příprava stravy: vlastní

 

Provozní doba: 6.00 – 15.30

 

6.oo – 8.oo: příprava svačiny a hrubá příprava na vaření oběda
8.3o: výdej svačiny
Systém podávání svačin: 1.,2.a 5. odd. – s obsluhou, 3. a 4. odd. – samoobslužný
8.3o - 9.oo: mytí nádobí po svačině na jednotl.odd. i v hlavní kuchyni
9.oo – 11.oo: příprava oběda, průběžné umývání nádobí a úklid
10.3o – 11.oo: polední přestávka – kuchařky
11.oo – 11.3o: polední přestávka – VPJ
11.3o – 12.3o: výdej oběda
12.3o – 13.oo: mytí nádobí na jednotl.odděleních a v hlavní kuchyni
13.oo – 14.oo: příprava odpolední svačiny a úklid kuchyně
14.oo – 15.3o: výdej odpolední svačiny a mytí nádobí na jednotl. odděleních, úklid hlavní kuchyně před odchodem

 

Způsob stravování: celodenní – přesnídávka + oběd + odpolední svačina, oběd – pouze dospělí strávníci

 

Pitný režim:

Je zajištěn celodenně – různé druhy čajů, ovocné, se sirupem, vitaminové nápoje, džusy, pitná voda ochucená pouze čerstvě vymačkanou šťávou z citronů, limetek či pomerančů, na jednotlivých třídách se děti obsluhují samy (menší děti s pomocí učitelky MŠ). Nápoje se připravují tak, aby děti měly nápoj k dispozici od příchodu do MŠ až do odchodu z MŠ (pitný režim zajištěn i při pobytu na školní zahradě), stálé doplňování nápojů.

 

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v jednotlivých šatnách dětí a zveřejněn na webových stránkách MŠ.

 

Odhlašování dětí: do 8 hodin ráno téhož dne, nebo po domluvě s rodiči

 

Způsob úhrady stravného: trvalým příkazem z účtu, ve výjimečných případech v hotovosti

 

Termín placení: do 15. dne v měsíci

 

Vyúčtování stravného: 1x za rok – v září – vždy za školní rok (září – srpen), přeplatky stravného se vrací na účet, popřípadě v hotovosti

 

Při nezaplacení stravného a školného v termínu následuje písemná a telefonická urgence (dopis rodičům – předání prostřednictvím učitelky MŠ). Při opětovném upozornění a neplacení rodičů je dán návrh na vyloučení dítěte z MŠ.

 

Finanční limit stravného: viz příloha provozního řádu

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.