Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Informace o naší mateřské škole

Mateřská škola „Kamarád“ se nachází v sídlištní zástavbě, je dvoupodlažní se třemi budovami a prostornou zahradou. Dva pavilony slouží pedagogické činnosti, třetí byl zázemím pro provozní činnost a nyní je zde umístěna jedna třída a sauna. Dříve byl objekt využíván i jako jesle. Naše mateřská škola má již více než třicetiletou tradici ve výchově a předškolním vzdělávání dětí. Od 1. 1. 2003 je škola samostatným právním subjektem příspěvkovou organizací.

 

 081533V současnosti máme celkem 5 tříd a celkovou kapacitu 130 dětí. Tři třídy jsou věkově smíšené pro mladší děti a 2 třídy jsou věkově stejnorodé pro starší děti. Příjemné prostředí interiérů umocňuje vybavení dětským nábytkem, rozmístění a vytvoření zázemí a koutků pro děti a doplnění výzdobou především z vlastních výtvorů a výrobků. Samozřejmostí je vlastní kuchyň a kvalitní hospodářské zázemí.

 

Zahrada školy nabízí velké možnosti pobytu dětí v různých ročních období. Snažíme se o vybudování rozmanitých zákoutí pro děti (využití grantové dotace a finančních možností zřizovatele). Zahrada jako součást a dobrá podmínka pro naplňování cílů RVP je doplňována novými prvky pro pestřejší vzdělávací nabídku a naším cílem je hledat její maximální využití ve prospěch rozvoje klíčových kompetencí dětí předškolního věku.

V roce 2010 proběhla rekonstrukce v rámci energetického auditu oprava střechy, výměna oken a zateplení fasády, což přispělo nejen k hospodárnějšímu provozu naší školy, ale také k většímu komfortu při pobytu dětí vně i uvnitř budov.

V červenci a srpnu 2012 naše mateřská škola prošla rekonstrukcí topného systému. V roce 2014 byla znovu zpřístupněna sauna. V červnu 2017 byl v rámci zajištění bezpečnosti dětí a majetku nainstalován kamerový systém. Na podzim 2018 byla provedena kompletní rekonstrukce kuchně včetně jejího vybavení moderními technologiemi. Na zahradu nám v tomto období přibyl nový herní prvek pro děti financovaný zřizovatelem. V roce 2020 proběhla zásadní obnova chodníků na zahradě z části s použitím bezpečného povrchu (pryžové zámkové dlažby) a částečně betonové zámkové dlažby. V roce 2021 jsme pro děti instalovali nový herní prvek - lanová sestava, zrekonstruovali jsme 2 pískoviště a 3 pískoviště vybavili novým zakrytím, v jednom případě i zastíněním. Na jaře 2022 by měla proběhnout revitalizace a odvodnění části zahrady, kde bude upravena travnatá plocha pro míčové hry a umístěna lezecká pyramida. Ze sponzorských darů budou zakoupena tři pérová houpadla. Ve spolupráci se zřizovatelem  plánujeme zastínění třídy Pampelišek venkovními žaluziemi a výměnu velké části oplocení areálu školy.

Vytváříme pro děti přirozené, bezpečné a přátelské prostředí. Zaměřujeme se na podporu sociálně emočního rozvoje dětí, pomáháme dětem pochopit a zvládat jejich emoce. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a připravujeme je na další vzdělávání. Součástí Školního vzdělávacího programu "Kamarád" je i logopedická prevence a propedeutika angličtiny. Našim cílem je rozvoj potenciálu každého dítěte a příprava na jeho další cestu vzděláváním.

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.