Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Aktuality MŠ Kamarád

Informace o naší mateřské škole

Mateřská škola „Kamarád“ se nachází v sídlištní zástavbě, je dvoupodlažní se třemi budovami a prostornou zahradou. Dva pavilony slouží pedagogické činnosti, třetí byl zázemím pro provozní činnost a nyní je zde umístěna jedna třída a sauna. Dříve byl objekt využíván i jako jesle. Naše mateřská škola má již více než třicetiletou tradici ve výchově a předškolním vzdělávání dětí. Od 1. 1. 2003 je škola samostatným právním subjektem příspěvkovou organizací.

 

 081533V současnosti máme celkem 5 tříd a celkovou kapacitu 130 dětí. Příjemné prostředí interiérů umocňuje vybavení dětským nábytkem, rozmístění a vytvoření zázemí a koutků pro děti a doplnění výzdobou především z vlastních výtvorů a výrobků. Samozřejmostí je vlastní kuchyň a kvalitní hospodářské zázemí.

 

Zahrada školy nabízí velké možnosti pobytu dětí v různých ročních období. Snažíme se o vybudování rozmanitých zákoutí pro děti (využití grantové dotace a finančních možností zřizovatele). Zahrada jako součást a dobrá podmínka pro naplňování cílů RVP je doplňována novými prvky pro pestřejší vzdělávací nabídku a naším cílem je hledat její maximální využití ve prospěch rozvoje klíčových kompetencí dětí předškolního věku.

V roce 2010 proběhla rekonstrukce v rámci energetického auditu oprava střechy, výměna oken a zateplení fasády, což přispělo nejen k hospodárnějšímu provozu naší školy, ale také k většímu komfortu při pobytu dětí vně i uvnitř budov.

V červenci a srpnu 2012 naše mateřská škola prošla rekonstrukcí topného systému. V roce 2014 byla znovu zpřístupněna sauna. V červnu 2017 byl v rámci zajištění bezpečnosti dětí a majetku nainstalován kamerový systém. Na zahradu nám v tomto období přibyl nový herní prvek pro děti financovaný zřizovatelem. A chystá se zásadní obnova chodníků na zahradě s použitím bezpečného povrchu pro dětská hřiště Smart Soft. Vytvoříme tak pro děti rozsáhlé  dopravní hřiště a „dobrodružnou cestu“, jež zahradu zatraktivní pro děti a  bude mít i přínos pro výchovně vzdělávací proces. V roce 2017/18  plánujeme výměnu velké části oplocení areálu školy a kompletní rekonstrukci kuchyně.

Program MŠ je zaměřen na  zdravý životní styl , na logopedickou prevenci a usnadnění vstupu dětí do základní školy.