Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Finanční limity na stravné pro jednotlivé kategorie

Stravné

   

3-6 let

Přesnídávka

 8,--

 

Oběd

 21,--

 

Svačina

 7,--

 

Celkem

36,--

     

7-10 let

Přesnídávka

9,--

 

Oběd

24,--

 

Svačina

7,--

 

Celkem

40,--

Liberec, 1.9.2019

VPJ: Eliška Kesnerová

Ředitelka MŠ: Mgr. Marie Vrkoslavová