Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Finanční limity na stravné pro jednotlivé kategorie

Stravné

   

3-6 let

Přesnídávka

 9,--

 

Oběd

 23,--

 

Svačina

 8,--

 

Celkem

40,--

     

7-10 let

Přesnídávka

10,--

 

Oběd

26,--

 

Svačina

9,--

 

Celkem

45,--

Liberec, 1.9.2021

VPJ: Eliška Kesnerová

Ředitelka MŠ: Mgr. Marie Vrkoslavová