Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Projekt v rámci podpory z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ III“, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021982

Projekt „Kamarádi II“ je zaměřen na

  • poskytnutí dočasné personální podpory v oblasti speciálně pedagogické péče – práci Školního speciálního pedagoga
  • vedení pedagogů v rozvoji kompetencí pro podporu individuálního přístupu k dětem, ke zvyšování kvality jejich každodenní práce
  • rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových technologií (ICT)
  • individualizaci vzdělávání a rozvoj digitálních kompetencí a kreativity dětí a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání
  • rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a podpoře individuálního přístupu k dětem
  • poskytnutí dostatečného prostoru a informací rodičům pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených se vstupem do základní školy

Termín realizace je stanoven na období od 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022 a je financován ze státního rozpočtu a z ESF.

projekt kamaradi II

Projekt v rámci podpory z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II“, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013910

Projekt je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, na rozvoj čtenářské, matemtické, polytechnické a pohybové pregramotnosti a na spolupráci s rodiči dětí. Termín realizace je stanoven na období od 1. 7. 2019 – 30. 6. 2021 a je financován ze státního rozpočtu a z ESF. Projekt byl prodloužen do 31. 12. 2021.

Projekt Kamaradi

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012414

Cílem projektu je zajištění metodické i technické podpory pro využití a integraci digitálních technologií do výuky a do chodu MŠ prostřednictvím nově vytvořeného vzdělávacího programu Naše školička je pilná jako včelička pro vedení a pedagogické pracovníky škol. Program bude rozvíjet digitální kompetence pedagogů mateřských škol dle definic Evropského rámce pro digitální kompetence pedagogů DigCompEdu.

Tohoto projektu se účastníme jako partnerská škola bez finančních dotací.

Nase skolicka je pilna jako vcelicka

Projekt v rámci podpory z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004115

Projekt je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a na spolupráci s rodiči dětí. Termín realizace je stanoven na období od 1. 2. 2017 – 31.1.2019 a je financován ze státního rozpočtu a z ESF.

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.