Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

GDPR

S účinností od 25. května 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), které je nadřazeno národní legislativě.

 

POVINNÉ INFORMACE:

Pověřenec DPO:
Ing. Bc. Jiří Kubela
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Subjekty se mohou obracet na jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv dle nařízení EU 2016/679.

Správce osobních údajů: Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, p.o., zastoupená ředitelkou

Zpracovatel osobních údajů: Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, p.o., zastoupená ředitelkou a vybraní zaměstnanci školy

 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH A JINÝCH ÚDAJŮ:

 

A. Osobní údaje:

A1: DÍTĚ: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, státní občanství, údaj o svěření do péče, bydliště, zdravotní pojišťovna, potvrzení o očkování a zdravotním stavu dítěte, datum zahájení a ukončení vzdělávání, údaje o průběhu vzdělávání, záznam o školním úrazu, fotografie, výtvarné dílo dítěte

A2: RODIČ DÍTĚTE: jméno a příjmení, bydliště nebo doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa, číslo bankovního účtu, údaj o svěření do péče, záznam o škodní události (školní úraz, škoda způsobená rodiči školou a naopak), rozhodnutí o příspěvku státu v hmotné nouzi

A3: ZAMĚSTNANEC ŠKOLY: jméno a příjmení, bydliště nebo doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa, číslo bankovního účtu, fotografie, záznam o škodní události (pracovní úraz, škoda způsobená zaměstnanci školou a naopak), rozhodnutí o příspěvku státu v hmotné nouzi, mzdová agenda vč. srážek ze mzdy

 

B. Citlivé údaje:

B1 DÍTĚ: zdravotní a jiné záznamy dítěte v doporučení školského poradenského zařízení, zpráva odborného lékaře

B2: RODIČ DÍTĚTE: žádné

B3: ZAMĚSTNANEC ŠKOLY: výstup z periodické zdravotní prohlídky, zpráva odborného lékaře k omezení pracovní způsobilosti

 

C. Přehled činností správce osobních údajů v souvislosti s nakládáním s nimi:

C1 - Zápis do MŠ

C2 - Matrika dětí a evidenční listy

C3 - Bezpečnost a ochrana zdraví

C4 - Průběh vzdělávání

 

PRINCIPY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOTČENÝCH SUBJEKTŮ:

cyklické proškolení všech zaměstnanců v otázkách GDPR
pravidelný audit nakládání s osobními údaji ze strany DPO a případná nápravná opatření
přísné doržování zásad diskrétnosti při komunikaci se subjektem údajů
zamezení přístupu třetích subjektů k osobním údajům
uložení listinných dokumentů na bezpečném místě
ochrana počítačové sítě vícestupňovým způsobem

 

FORMULÁŘE:

souhlas rodiče se zpracováním osobních údajů
souhlas zaměstnance školy se zpracováním osobních údajů

Žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovávány osobní údaje subjektu

Kontrola aktuálnosti osobních údajů dítěte a zákonných zástupců

Poučení o zpracování osobních údajů pro spolupracující subjekty

Přehled agend zpracovávajících osobní údaje 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.