Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Vážení rodiče,

potvrzení o zaplacení školného za rok 2022 máte připravené k vyzvednutí ve vaší třídě u paní učitelky. Lze jej uplatnit v daňovém přiznání za rok 2022. Potvrzení dostanou pouze rodiče, kteří platili v loňském roce školné. Rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou, včetně dětí s odkladem školní docházky, dle zákona školné neplatí, proto jim nemůže být vystaveno potvrzení.

Mgr. Marie Vrkoslavová