Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Školní vzdělávací program

Motto : „Každé dítě je talentované, každé v sobě nese svůj úspěch, třeba i malý.  

              Na dospělých je, aby mu pomohli jeho talent najít.“

 

Školní vzdělávací program odpovídá základním požadavkům pro výchovu a

vzdělávání dětí předškolního věku (viz RVP pro předškolní vzdělávání).

 

Název naší MŠ „Kamarád“ vybízí k tomu, že se více každodenně a při všech činnostech zaměřujeme na vztahy, na rozvoj smyslu pro kamarádství, soucítění, vzájemnou spolupráci, komunikaci, respektování pravidel, na vytváření pozitivního klimatu ve škole, ve třídě. Na prostředí bezpečí a jistoty se podílí děti a kolektiv mateřské školy „Kamarád “ .                                                                                                                  

Na základě rámcových cílů předškolního vzdělávání si naše MŠ vytyčila koncepci, ve které se budeme snažit denně směřovat k našemu mottu.         

Naše cíle záměry vychází z těchto výroků :

  Děti se učí především tomu, v čem žijí:

 • Žije-li dítě v prostředí výtek, naučí se odsuzovat.
 • Žije-li dítě v prostředí nepřátelství, naučí se útočit.
 • Žije-li dítě v prostředí posměchu, naučí se být plaché.
 • Žije-li dítě v prostředí zahanbování, naučí se cítit provinile.
 • Žije-li dítě v prostředí tolerance, naučí se být trpělivé.
 • Žije-li dítě v prostředí povzbuzování, naučí se důvěřovat.
 • Žije-li dítě v prostředí chvály, naučí se oceňovat.
 • Žije-li dítě v prostředí slušnosti, naučí se být čestné.
 • Žije-li dítě v prostředí bezpečí, naučí se věřit.
 • Žije-li dítě v prostředí spokojenosti, naučí se mít rádo.
 • Žije-li dítě v prostředí přátelství, naučí se být rádo na světě.

S touto filosofií se snažíme naplňovat cíle RVP, podle kterého naše škola pracuje.

Hlavní pedagogický záměr  je orientován směrem k dítěti a směřuje k tomu, aby děti získaly kvalitní základy do života a aby byly schopny zvládat další životní a vzdělávací etapy.

Hra je nejlepším a nejvýznamnějším výchovným prostředkem. Tento cíl vytyčil již před třemi stoletími J.A.Komenský, proto jsme se rozhodli nazvat náš ŠVP v duchu pohodové, klidné a kamarádské atmosféry „ KAMARÁD “.    

Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné, zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, o děti talentované – mimořádně nadané.

Nabízíme řadu doplňkových aktivit v oblasti tělesného rozvoje a držíme se hesla: „V zdravém těle zdravý duch“ a naším cílem je dostatek pohybu. Vlastníme saunu , základy atletiky učíme děti v areálu MŠ, ale i ZŠ Dobiášova. Turistika je provázena naším celoročním programem.Využíváme nabídky Astylu Liberec – bruslení, pohybovou průpravu a návštěvu solné jeskyně.Zajišťujeme návštěvu kulturních a společenských akcí, logopedickou prevenci. Praktikujeme výtvarné a hudební činnosti. Zvýšenou pozornost věnujeme bezpečnosti a ochraně zdraví. Ve vzdělání upřednostňujeme rozvíjení smyslného vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání. Důraz klademe na spolupráci s rodinou. Snahou všech zaměstnanců je, aby děti byly v MŠ „KAMARÁD“ šťastné a spokojené a bylo naplněno motto naší mateřské školy

 

 1. Cíle a záměry

Naše školka Kamarád chodí ráda sportovat.

Kopretinky ,Pampelišky, Sluníčka, jsou tam samá zlatíčka.

Berušky a Motýlci hodní jako andílci.

Atletika, aerobic , středa ,čtvrtek, budem FIT !

ve středu  je sauny čas, do Arény se těší každý z nás.

Máme se tu všichni rádi, však jsme přeci kamarádi.

 

Desatero pro zdravý vývoj dítěte z hlediska pohybové aktivity :

 1. Dítě, které se hýbe, nezlobí.
 2. Dopřejte svým dětem pohyb každý den, dítě se potřebuje hýbat až 4 hodiny denně.
 3. Dopřejte dítěti možnost pohybovat se na hřišti dle svých potřeb.
 4. Pomozte mu překonávat obtížnější překážky, ale podporujte jeho samostatnost.
 5. Vymezte dítěti prostor k pohybu i doma.
 6. Cvičte s dítětem společně jednoduchá cvičení, zatančete si spolu.
 7. Vyzkoušejte s dětmi akrobatická cvičení, třeba polohu hlavou dolů, děti takové cviky milují.
 8. Provázejte děti v prvních pokusech sportování – při hře s míčem, jízdě na kole, plavání, sáňkování, lyžování, bruslení ...
 9. Pamatujte, že dítě má krátkodobou pozornost, chce si hrát. Proto činnosti motivujte, obměňujte, oceňujte  úspěchy, při únavě však děti do aktivity nenuťte.

  10.Naučte děti po pohybu odpočívat, zklidnit se. Doma je    

      pohlaďte a vytřepáním uvolněte jejich končetiny.

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.