Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Ekologická výchova

"Příroda může existovat bez člověka, ale člověk bez přírody nikdy."


Koncepce ekologické výchovy

  • vést děti k poznávání přírody
  • vést děti k postupnému chápání elementárních vztahů a souvislostí mezi jevy a ději v přírodě i společnosti
  • vychovávat v dětech smysl pro krásu v přírodě a estetiku prostředí
  • vytvářet podmínky pro vznik správných mezilidských vztahů
  • vést k postupnému chápání významu přírody pro život člověka
  • vytvářet potřebu pečovat o přírodu a život v ní, chránit ji jako nepostradatelnou součást životního prostředí člověka


Prostředky ekologické výchovy

  • hra - tvořivé, námětové, s přírodním materiálem, didaktické
  • organizované činnosti - význam dodržování hygienických návyků, získávání návyků sebeobsluhy, udržování pořádku, úklid hraček, rozvoj smyslu pro estetiku prostředí, vytváření vztahu k přírodě ( literární texty, výtvarné umění, hudba )
  • vycházky do přírody - chování v přírodě, ochrana rostlin a živočichů, omezení pobytu v rušných ulicích
  • účast na programech ekologických center (Střevlík, Divizna, Čmelák )

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.