Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Aktuality MŠ Kamarád

Informace k 1. fázi zápisu nových dětí do MŠ

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

27. 4. 2020 – 10. 5. 2020

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat níže uvedenými způsoby v období vydávání žádostí, tj. ve výše uvedeném období.

  1. Elektronické vydání žádosti

Na internetové adrese: https://zapisyms.liberec.cz/
Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat zvolenou mateřskou školu, kontaktovat telefonicky a domluvit si termín:

  1. Vyzvednutí v mateřské škole
    V případě jakýchkoliv obtíží při práci v systému je na 4. 05. a 5. 5. 2020 stanoven termín pro vydávání žádostí v naší mateřské škole, ale pouze po telefonické domluvě s ředitelkou školy na tel. č. 731 411 513. Nezapomeňte si s sebou vzít průkaz pojištěnce (dítěte).

Podrobné informace včetně kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 najdete v záložce Dokumenty - Směrnice pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021.

 

Vážení rodiče,

pokud jste žádali o ošetřovné z důvodu uzavření mateřské školy, je vaší povinností vyplnit na konci měsíce formulář Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení a odevzat jej zaměstnavateli. Formulář je dostupný zde.

Pro rodiče budoucích prvňáčků.

Podat žádost o přijetí dítěte k povinnému základnímu vzdělávání jsou povinni zákonní zástupci (rodiče) všech dětí, které měly v tomto školním roce odklad školní docházky, dále dětí narozených do 31.8. 2014. Případně požádat o odklad školní docházky.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápis v Liberci se uskuteční jednotně v termínu 23. dubna 2020. Situace vyžaduje organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole. Proběhne tedy pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční. Dítěti je určena spádová škola podle adresy trvalého pobytu. V Liberci proběhne zápis elektronicky. Již 2 roky v našem městě funguje zápisový portálhttps://zapisyzs.liberec.cz/, kde naleznete vše potřebné včetně seznamu škol, průběhu přijímacího řízení a další důležité informace. Pro podávání elektronických žádostí bude portál zpřístupněn 6. dubna 2020. Termín uzávěrky je 22.4. 2020, přičemž na pořadí podávání žádostí nezáleží.

Více informací na internetové adrese: https://zapisyzs.liberec.cz/jak-zapis-probiha

nebo na stránkách ZŠ Dobiášova:

http://dobiasova.cz/images/PDF/2019_2020/20200325_prijmaci_rizeni.pdf 

nově na https://dobiasova.cz/clanek/84-aktuality/skolni-aktuality-a-uspechy/skolni-aktuality/75-dulezite-informace-k-zapisu-do-1-trid

Vážení rodiče a naše milé děti,

v této nelehké době pro vás paní učitelky připravují nabídku činností, nápady jak trávit společný čas, o čem si povídat, jak si zacvičit nebo co si vyrobit. Sledujte záložky jednotlivých tříd a bavte se snámi.

Přejeme vám pevné zdraví a veselou mysl. Jsme tu pro vás.

Kolektiv MŠ Kamarád

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření mateřské školy snižujeme úplatu za předškolní vzdělávání za měsíc březen. Více najdete v rubrice "Stravování".

Zatím nevíme, jak dlouho bude toto opatření trvat. Ve školce probíhá úklid a dezinfekce prostor. Těšíme se, až zase budeme moci přivítat naše děti.

Přejeme vám všem hlavně pevné zdraví. Kolektiv MŠ Kamarád

 

Formulář k ošetřovnému na dítě je: 
ke stažení zde - 1 rodič
ke stažení zde - převzetí dítěte jiným oprávněným

Případně napište požadavek na náš e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Obratem Vám potvrzení pošleme. 

Mgr. Marie Vrkoslavová

Vážení rodiče,

statutární město Liberec rozhodnutím krizového štábu zavírá své mateřské školy pro běžnou veřejnost.

S platností od úterý 17. března budou na dobu neurčitou k předškolnímu vzdělávání přebírány už jen děti rodičů těchto profesí:

-          zaměstnanci bezpečnostních sborů,

-          zaměstnanci obecní policie,

-          zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

-          zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb (zejména pak služeb sociální péče a služeb sociální prevence dle zák. 108/2006 Sb. zákon o sociálních službách),

-          zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

-          příslušníci ozbrojených sil.

Děti rodičů výše vytčených profesí se zatím budou scházet ve svých domovských mateřských školách, podle jejich celkového počtu je pak lze v dalších dnech dislokovat do menšího počtu škol.

Od středy 18. března nabídne statutární město Liberec  péči o děti předškolního a mladšího školního věku, maximálně však do věku 10 let. Půjde ale jen opět o děti rodičů výše vybraných profesí.

Základnou pro ně bude ZŠ Ještědská počínaje 8:00 hod. Minimálně první den musejí své děti přímo ve škole předat rodiče, to je podmínkou!

Děti musí mít s sebou (samozřejmě vše řádně označené):

  • 2 svačiny
  • dostatek pití
  • přezuvky (bačkůrky)
  • přiměřené oblečení (i na ven – např. přechod v nutných případech mezi pavilony venkovní částí areálu školy)

Vstup do pavilonu bude zřetelně označen. Při přejímání dětí budou 1. den (18.3.) přítomny  zástupkyně odboru sociální péče SML, které budou evidovat údaje o dětech a rodičích (např. alergie, sdělení profese atp.). Ochranné a desinfekční prostředky zajišťuje krizové oddělení SML a dle jejich sdělení budou ráno na škole k dispozici. Zpočátku bude péče o předškolní děti zajištěna pedagogy MŠ Hvězdička.

Stravování (oběd) poskytne p. Vaníčková (Gastron).

Stále platí dříve sdělené, tzv. ranní filtr, skupiny do 15 dětí.

 

Mgr. Marie Vrkoslavová, ředitelka školy

Vážení rodiče,

provoz MŠ není přerušen. Na základě zasedání krirového štábu LK se zavádějí tato opatření:

1) Předškolního vzdělávání se budou účastnit pouze děti, jejichž rodiče podepíší čestné prohlášení, že v posledních 14 dnech dítě ani rodiče nevycestovali do krizových oblastí, kterými jsou:  Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie, případně další dle aktuální situace

2) Důrazně doporučuji, aby se předškolního vzdělávání v době, kdy je vyhlášen nouzový stav, účastnily pouze děti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni a nemají možnost zajistit jiný způsob péče o děti. Rodiče pobírající aktivně rodičovský příspěvek (na MD) si ponechají děti doma. Rodiče pečující o dítě školou povinné si ponechají doma i mladšího sourozence.

3) Učitelky budou provádět ve školce při ranním přejímání dětí tzv. zdravotní filtr, který opravňuje ředitelku školy nepřijmout v daný den do školky dítě, které vykazuje zjevné znaky jakéhokoli onemocnění vč. zvýšené teploty, rýmy či kašle. Do MŠ budou chodit pouze děti zcela zdravé!!

4) Důrazně žádáme rodiče dětí, kteří se vrátili ze zahraničí z rizikových oblastí, aby dodržovali státem vydaná nařízení a stanovenou karanténu.

Cílem uvedených opatření je ochrana zdraví všech dětí a personálu mateřské školy. Pokud nastane situace, že onemocní některý ze zaměstnanců školy, bude škola uzavřena.
Mimořádná opatření jsou účinná ode dne 16. 3. 2020 do odvolání po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR. S vývojem situace může dojít k dalším omezovacím opatřením.

Velice děkuji za pochopení a vaši vstřícnost.

Datum: 13. 3. 2020,                                  Mgr. Marie Vrkoslavová, ředitelka školy

Ve středu 18. 12. dopoledne navštívíme s dětmi výstavu betlémů v Kostele svatého Jana Křtitele v Liberci - Rochlicích. Přijďte si s námi zazpívat vánoční koledy (v 10:30 hod.).

Vážení rodiče a milé děti,

v pondělí 2. 9. přivítáme všechny  známé kamarády i naše nové kamarády, kteří přijdou do školky poprvé. Přejeme všem krásný začátek září a příjemné vykročení do nového školního roku. Rodiče nově přijatých dětí, nezapomeňte přinést vyplněné formuláře. Děkujeme.

Těšíme se na vás!!! 

Kolektiv MŠ Kamarád

Vážení rodiče,

od září je provozní doba mateřské školy od 6:30 - 17:00.

M. Vrkoslavová, ředitelka

Vážení rodiče, pořídili jsme do každé třídy mobilní telefony pro zkvalitnění  komunikačních prostředků a ke zvýšení vašeho komfortu při omlouvání dětí. Telefonní čísla jednotlivých tříd najdete v záložce Kontakty a v sekcích jednotlivých tříd. Děti prosím omlouvejte telefonicky nejdéle do osmi hodin.

Stávající pevné linky zůstanou v provozu pro spojení s paní hospodářkou a ředitelkou.